1. Sugalvokite straipsnio pavadinimą ir pasirinkite kolekciją.

Pirmiausia sugalvokite straipsnio pavadinimą (1). Tuomet pasirinkite kolekciją, kurioje bus jūsų įrašas (2). Ji gali vadintis, pavyzdžiui, „Namai“. Pirmą kartą keliant įrašą, kolekciją reiks susikurti (3), vėliau straipsnius galėsite priskirti tai pačiai kolekcijai arba sukurti naujas. Įrašas gali būti ir keliose kolekcijose.