IKEA FAMILY programos terminai ir sąlygos

IKEA FAMILY kortelė

Šie terminai ir sąlygos taikomi IKEA FAMILY programai, IKEA FAMILY kortelės naudojimui bei programos teikiamoms privilegijoms ir galioja Lietuvos teritorijoje. IKEA FAMILY programos dalyviai privalo laikytis nurodytų terminų ir sąlygų.

 • IKEA FAMILY kortelę Lietuvos teritorijoje išduoda bei nuosavybės teisę pasilieka UAB „Felit“.
 • UAB „Felit“ pasilieka teisę: (a) nutraukti programą arba keisti šiuos terminus ir sąlygas bet kuriuo metu be jokio išankstinio raštiško pranešimo, kortelės turėtojui apie tai pranešant tinklalapyje www.IKEA.lt; (b) atsisakyti išduoti IKEA FAMILY korteles ir, (c) esant rimtoms priežastims*, anuliuoti arba atšaukti IKEA FAMILY korteles.
 • Norėdami dalyvauti programoje, privalote užpildyti IKEA FAMILY programos anketą kortelei gauti. Anketą rasite IKEA parduotuvėje arba tinklalapyje www.IKEA.lt. IKEA FAMILY kortelė išduodama IKEA Pirkėjų aptarnavimo skyriuje, kaip įrodymas, jog dalyvaujate IKEA FAMILY programoje.
 • Užpildę anketą ir (arba) naudodamiesi IKEA FAMILY kortele sutinkate su šiais terminais ir sąlygomis.
 • Pildydami IKEA FAMILY programos anketą privalote nurodyti tikslius ir teisingus savo asmenis duomenis.
 • IKEA FAMILY programos nariais gali būti tik vyresni nei 18 metų amžiaus asmenys.
 • Kortelės naudojimo sąlygos taikomos tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 • IKEA FAMILY kortelės negalima perleisti kitiems asmenims, kortele gali naudotis tik asmuo, kurio vardas ir pavardė nurodyti ant kortelės.
 • IKEA FAMILY kortelės nėra debetinės, kreditinės ar garantinės.
 • Šie terminai ir sąlygos apima mūsų privatumo politiką ir IKEA FAMILYduomenų apsauga ir naudojimas pateikiamas toliau.
 • Jei bet kuriuo metu nuspręsite nutraukti narystę, tai galite padaryti IKEA parduotuvėje Pirkėjų aptarnavimo informacijos centre.

*Galimos rimtos priežastys: (i) bet koks piktnaudžiavimas ar bandymas piktnaudžiauti programa; (ii) bet koks bandymas pasinaudoti IKEA FAMILY kortele šiems terminams ir sąlygoms prieštaraujančiu būdu arba (iii) bet koks nario įtarimas užsiimant su programa susijusia nesąžininga veikla.

Duomenų apsauga ir naudojimas

Užtikriname, kad UAB „Felit“ saugo jūsų pateiktą informaciją. Pateiktą informaciją kartu su IKEA FAMILY kortelės informacija apie jūsų pirkinius naudojame šiais tikslais: suprasti, ką mėgstate pirkti; padaryti IKEA FAMILY tinkamesnę jums; pateikti būtent jums aktualiausius pasiūlymus ir informaciją apie prekes ir paslaugas.

IKEA FAMILY programos dalyviai sutinka, kad IKEA FAMILY anketoje nurodyta asmeninė informacija būtų naudojama tiesioginėje rinkodaroje bei tyrimuose, siekiant teikti geresnius pasiūlymus ir paslaugas pirkėjams.

UAB „Felit“ įsipareigoja neperduoti su programos dalyviais susijusios informacijos trečiosioms šalims, kurios yra nesusijusios su UAB „Felit“, išskyrus atvejus, kai toks informacijos perdavimas yra būtinas siekiant vykdyti šią programą.  Daugiau informacijos rasite mūsų privatumo politikoje.

Turite teisę reikalauti pataisyti savo asmeninę informaciją, sunaikinti arba sustabdyti jos apdorojimą bei teisę nesutikti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų apdorojami, taip pat atsisakyti užpildyti anketą, skirtą rinkti asmeninius duomenis. Užpildžius IKEA FAMILY anketą sutinkate, kad jūsų asmeninė informacija būtų tvarkoma pagal Lietuvos Respublikos asmenų duomenų reguliavimo bei apsaugos įstatymus.

Nemokamas prekių draudimas nuo atsitiktinio apgadinimo pervežimo metu

Toliau pateikiami terminai ir sąlygos galioja IKEA FAMILY draudimui. Apdrauskite prekes nuo atsitiktinio apgadinimo pervežimo metu tiesiog perbraukdami kortelę kasoje.

 • Privilegija galioja tik IKEA FAMILY nariams.
 • IKEA FAMILY kortelę reikia parodyti ir perbraukti mokant už pirkinius.
 • Privilegija taikoma tik pirkiniams IKEA Lietuva parduotuvėje.
 • Privilegija netaikoma pirkiniams, įsigytiems IKEA restorane, Švediškų maisto produktų parduotuvėje, Bistro bei naudojantis IKEA dovanų kortelėmis.
 • Privilegija netaikoma pirkiniams pagal suformuotą užsakymą, pervežtiems, surinktiems ar sumontuotiems naudojantis papildomomis IKEA paslaugomis, nes juos draudžia paslaugos teikėjas, pagal jo nustatytus terminus ir sąlygas.
 • Privilegija netaikoma individualiai užsakytoms medžiagoms ar prekėms, pvz., pagal užsakymą pagamintiems stalviršiams.
 • Privilegija netaikoma prekėms iš Nukainuotų prekių skyriaus.
 • Grąžindami apgadintą prekę turite pateikti IKEA FAMILY kortelę ir pirkimą įrodantį kasos kvitą.
 • Apgadintos prekės bus pakeistos į tokias pat arba bus grąžinta už jas sumokėta pinigų suma.
 • Privilegija galima pasinaudoti tik apsilankant IKEA Lietuva parduotuvėje, bet ne susisiekiant su Pirkėjų aptarnavimo centru telefonu, el. paštu ar internetu.
 • Pervežimo metu apgadintą prekę grąžinti galima per 90 dienų pagal nustatytą IKEA parduotuvėje prekių grąžinimo tvarką.
 • Ši privilegija yra papildoma prie kitų jums suteikiamų draudimo sąlygų.
 • Ši privilegija yra papildoma prie galiojančios IKEA prekių grąžinimo ir keitimo politikos.
 • Ši privilegija nekeičia ir nepanaikina įstatymuose numatytų vartotojo teisių.